Den Haag,
26
september
2017
|
08:12
Europe/Amsterdam

Keuzegids HBO 2018 beloont Inholland met drie kwaliteitszegels

keuzegidsstaand

De opleidingen Technische Informatica in Alkmaar, Verloskunde in Amsterdam én het Conservatorium in Haarlem zijn de beste Inholland-opleidingen in de nieuwe Keuzegids HBO 2018. De drie opleidingen krijgen hiermee de speciale kwaliteitszegel ‘Topopleiding 2018’. In de ranglijst van ‘grote hogescholen’ is Inholland een plaats gestegen.

In de algemene ranking staat Avans net als vorig jaar bovenaan met een score van 69. Hogeschool Inholland is gestegen van 52,5 naar 53, is na jaren van de laatste plaats af en op gelijk niveau met Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam. De Keuzegids schrijft dat diverse opleidingen van Inholland “het langzaamaan beter doen”.

'Zeer verdiend'
“Wij zijn zeer blij dat onze inspanningen om onze onderwijskwaliteit te verbeteren, zich vertalen in mooie resultaten. De weg die we zijn ingeslagen werpt haar vruchten af. Hiervoor onze complimenten naar de betrokken collega’s”, reageert Jet de Ranitz namens het College van Bestuur. “Belangrijk aandachtspunt, zoals de Keuzegids terecht aangeeft, is het studiesucces. Onder leiding van onze lector Rutger Kappe werken we samen met de onderzoekslijn Studiesucces om het studiesucces van onze studenten te bevorderen.” De Ranitz is verder trots op de kwaliteitszegels. “Zeer verdiend! Vorig jaar hadden we twee en nu drie zegels. Een mooie opsteker en goed voorbeeld doet goed volgen!”


Conservatorium
“Voor studenten met popambities is Haarlem the place to be”, schrijft de Keuzegids over het Conservatorium (Muziek genaamd in de Keuzegids) bij Inholland Haarlem. Met 90 punten haalt de muziekopleiding de derde kwaliteitszegel op rij binnen. “De voorbereiding op het muzikantenvak is nergens beter dan hier en studenten genieten van de mooie faciliteiten”, aldus het enthousiaste oordeel in de gids. De studenten zijn daarnaast zeer positief over het feit dat er naast aandacht voor het beroep voldoende aandacht is voor algemene vaardigheden, zoals kritisch lezen, analytisch denken en conclusies onderbouwen.

Technische Informatica
Met 88 punten (8 punten hoger dan vorig jaar) voert Inholland Alkmaar, samen met Avans, de lijst aan van de hogescholen die Technische Informatica aanbieden. De Alkmaarse ict-opleiding, die hiermee het tweede kwaliteitszegel op rij heeft verdiend, scoort hoog op diverse punten. Zo zijn studenten zeer positief over de manier waarop ze getoetst en beoordeeld worden. Ook tevreden zijn ze over de inhoud van de opleiding, de docenten, begeleiding en faciliteiten.

Verloskunde Amsterdam
Nieuwkomer met een kwaliteitszegel is de Inholland-opleiding Verloskunde in Amsterdam. Met een algemeen oordeel van 76 punten laten studenten weten buitengewoon positief te zijn over hun opleiding. Ze zijn onder andere zeer tevreden met de praktijkgerichtheid; er is veel aandacht voor beroepsvaardigheden en de beroepspraktijk. Daarnaast is er sprake van een goede doorstroom naar het tweede jaar.

“Studenten verloskunde doorlopen de opleiding soepeltjes; uitval of studievertraging komt nauwelijks voor”, schrijft de Keuzegids in het algemeen over de verloskunde-opleidingen. “Er is tijdens de opleiding veel aandacht voor vaardigheden zoals kritisch denken, goede analyses maken en conclusies trekken. Ook voelen studenten zich gesteund in het opdoen van beroepsvaardigheden.”

Andere opleidingen die bovengemiddeld scoren zijn Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs in Rotterdam (72 punten), Civiele Techniek in Alkmaar (70), Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Haarlem (70) en Tuinbouw & Agribusiness in Delft (70). Gekeken naar de onderwijsvakgebieden, geeft de Keuzegids verder aan dat Hogeschool Inholland gemiddeld hoger scoort in vergelijking met andere ‘grote hogescholen’ in de Randstad op de gebieden gedrag & maatschappij en gezondheid (Domein Gezondheid, Welzijn & Sport) en exact & informatica (Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica).

Kwaliteitszegels Inholland-masters
Naast de genoemde nieuwe kwaliteitszegels 2018, dragen ook de masteropleidingen Leren en Innoveren, Pedagogiek en Physician Assistant een kwaliteitszegel. Volgens de in februari dit jaar verschenen Keuzegids Masters 2017 is het onderwijs van deze opleidingen “van kwalitatief zeer hoog niveau”. 

Over de Keuzegids HBO
De jaarlijks verschijnende Keuzegids HBO is een uitgave van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en bedoeld om studiekiezers te helpen bij hun studiekeuze. De redactie biedt een overzicht van de sterke en de zwakke punten van Nederlandse hogescholen en hun opleidingen op basis van diverse cijfers en onderzoeksresultaten. Zo is gekeken naar de tevredenheid met het aantal contacturen, hoeveel studenten doorstromen naar het tweede jaar en hoeveel studenten hun diploma na vijf jaar halen. Wat betreft de studentoordelen is gekeken naar de Nationale Studenten Enquête 2017 (inhoud programma, toetsing, docenten, vaardigheden, voorbereiding op loopbaan, begeleiding en faciliteiten). Ook de expertoordelen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie zijn meegewogen.

Bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.).

Collega's die meer willen weten?
Via de WIR kun je meer informatie krijgen over de opleidingen in de Keuzegids HBO 2018 op de betreffende locatie.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.