Project Functioneren Raden van Advies bij MKB-familiebedrijven

laden

Project Functioneren raden van advies bij MKB-familiebedrijven

In samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van de Hogeschool Windesheim (penvoerder van het project) doet het lectoraat GFA onderzoek naar de samenstelling en het functioneren van raden van advies bij familiebedrijven in het MKB en naar de bijdrage van deze raden aan goed bestuur van dergelijke ondernemingen. Het onderzoek heeft het karakter van een case study waarin een aantal bedrijven met een raad van advies worden gevolgd en waarin een instrument wordt ontwikkeld om het functioneren van zo’n raad te evalueren.

Het project wordt gesubsidieerd door SIA-RAAK en loopt tot medio 2017.