Kenniscafé Raad van advies en goed bestuur in MKB-(familie)bedrijven

laden

Hogeschool Inholland en Hogeschool Windesheim nodigen u van harte uit voor een interactief kenniscafé over de rol en het functioneren van raden van advies bij het besturen van ondernemingen in het MKB, en in het bijzonder van familiebedrijven. De bijeenkomst vindt plaats in de namiddag van 26 oktober 2017 in Rotterdam. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Business Resesach Centre van Inholland, vanuit de onderzoekslijn Governance en Leiderschap, en het project Functioneren Raden van Advies MKB-familiebedrijven.

Na de fasen van oprichting en eerste groei komen ondernemers onvermijdelijk voor de vraag te staan hoe het bedrijf verder goed te besturen. In een later stadium komt het vraagstuk op van overdracht of opvolging (of beëindiging). Een raad van advies kan bijdragen aan een weloverwogen antwoord op deze - en andere - voor de onderneming relevante vragen. In dit interactieve kenniscafé wisselen ondernemers, adviseurs en onderzoekers hun ervaringen en inzichten uit op het gebied van de continuïteit en het goed besturen van een MKB-(familie)onderneming.

Programma

14:30 - Inloop 
15:00 - Welkom door Eric Westhoek, directeur domein Business, Finance & Law
15:05 - Keynotes over raad van advies en goed bestuur van MKB-(familie)bedrijven:

  • Pieter van Klaveren, voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond
  • Joost Vat, familiebedrijvenspecialist en partner BDO
  • Hans Ries, lid raad van advies en (ex)CEO van (onder andere) BOZ Group
  • Judith van Helvert-Beugels, promovenda Raad van Advies van familiebedrijven.
  • Joyce van Leeuwen, ondernemer, Van Leeuwen Catering op Maat

16:00 - Interactief deel: keynote sprekers, coreferenten en overige aanwezigen gaan met elkaar in gesprek over het thema aan de hand van vragen en stellingen.
17:00 - Afsluiting door Roelof Eleveld, manager externe markten Inholland, overgaand in netwerkborrel

Coreferenten zijn onder andere:

  • Peter Blom, vennoot Steens & Partners
  • Sandra van den Ent, voorzitter Linked Perfect Business Club
  • Cees Buys, bedrijfscoach en auteur van ‘Opvolging en Overdracht’
  • Eric Bakker, familiebedrijfskundige
  • Peter de Koning, Associate lector Hogeschool Inholland

Moderatoren:

Plaats: Hogeschool Inholland Rotterdam, Posthumalaan 90, zaal 0.616
Datum: Donderdag 26 oktober 2017, 15.00 tot 18.00 uur
Voor wie: Ondernemers, MKB-adviseurs en commissarissen, branche- en ondernemersorganisaties, onderzoekers, docenten, studenten en andere geïnteresseerden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dit e-mailadres: brc@inholland.nl 
Gebruik a.u.b. het formulier onderaan de pagina om in te schrijven voor dit kenniscafé.

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat na afloop aan de deelnemers wordt toegezonden.

Graag verwelkomen we u op donderdagmiddag 26 oktober aanstaande in Rotterdam.

Kennissessies Business Research Centre  

Hogeschool Inholland organiseert regelmatig kenniscafés, symposia en netwerksessies met als doel om interactie tussen werkveld, onderzoek en onderwijs te stimuleren. Het Business Research Centre legt de focus op innovatie, organisatieontwikkeling, ondernemerschap en duurzaam organiseren met de menselijke maat.

U ontvangt van ons een uitnodiging via e-mail indien er andere evenementen door het BRC georganiseerd worden.