Kenniscentrum De Gezonde Samenleving

laden

Lectoren en onderzoekers verbonden aan het kenniscentrum De Gezonde Samenleving doen toonaangevend praktijkonderzoek naar de kansen, uitdagingen en grenzen van De Gezonde Samenleving. Dit is één van de drie pijlers van Hogeschool Inholland. Met kennisontwikkeling en -circulatie dragen zij bij aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.

Onderzoeksgroepen

Centraal in het kenniscentrum staan de onderzoeksgroepen Gezondheid & Zelfmanagement en Welzijn & Empowerment. De onderzoeksgroepen verbinden domeinen als zorg, welzijn, sport en techniek en vormen samen met in- en externe belanghebbenden een netwerkorganisatie om samen nieuwe duurzame oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten doen dit in kenniswerkplaatsen, leerbedrijven en projectmatige samenwerkingsverbanden met het werkveld. Voorbeelden zijn Kenniswerkplaats Tienplus en Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

Lectoraten

De onderzoeksgroepen voeren in het kenniscentrum De Gezonde Samenleving onderzoek uit vanuit verschillende samenwerkende lectoraten. Speciale aandacht gaat uit naar de verbinding tussen de sociale en gezondheidsberoepen en de vorming van de nieuwe ‘sociale gezondheidsprofessional’. De bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving, Thomas Kampen, richt zich specifiek op de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van de participatiesamenleving en de meer integrale benadering van zorg en welzijn.

Medische Technologie 
GGZ-verpleegkunde
Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
Kracht van Sport 
Jeugd en Samenleving
Empowerment & Professionalisering Sociaal Domein 
Dynamiek van de Stad
Stimulering Gezonde Samenleving

Lectoren

De lectoren voeren praktijkgericht onderzoek uit in samenwerking met docenten, studenten, kennisinstellingen en het werkveld:

Lilian Linders

Lector Empowerment &
Professionalisering Sociaal Domein