Publicaties

laden

Het lectoraat Dynamiek van de Stad publiceert met enige regelmaat boeken, bundels en andere publicaties waaronder onderzoeksrapporten, artikelen, opiniestukken en studiemateriaal. Hieronder een overzicht met publicaties. De complete lijst is hier te downloaden. De complete lijst inclusief publicaties van vóór 2016 is hier ook te downloaden. Kijk ook op de de hbo-kennisbank of neem contact op met Michelle Bax

Boeken

2018

Vliet, J. & Van Twist, E. (2018). Ruimte voor ont-moeting. Bundel werkgroep Doorontwikkeling sociale wijkteams. Rotterdam: Hogeschool Inholland, een coproductie met Hogeschool Rotterdam, vanuit de Wmo-werkplaats.

Kleistra, Y. (2018) Hoever reikt de helpdende hand? Verslag van een verkennende studie naar de grenzen van stedelijk burgerschap in de Nederlandse patricipatiesamenleving. Lectoraat Dynamiek van de Stad.

Karré, P.M., Dagevos, H., & Walraven, G. (2018). Sociale innovatie in de praktijk. Assen: Van Gorcum.

2017

Karré, P.M., Jansen, G., Van den Brink, G. (Eds.)(2017). Themanummer: de ‘boze burger’ en maatschappelijk onbehagen. Bestuurskunde, 26(4).

Karré, P.M., Rahimy, T., ter Avest, D. en Walraven, G. (2017) Sociale innovatie in de stad Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografieLectoraat Dynamiek van de Stad, Hogeschool Inholland.

Versloot, B., & Kleistra, Y. (uitgebreide gedrukte versie juni 2017). Inventarisatie voorwaarden effectieve buitenschoolse cultuureducatie. Rotterdam: Hogeschool Inholland.

Trienekens, S., Logger, J., Versloot, B. en Swartjes, B. (2017) “Jezelf worden en de wijk meenemen”. Tussenrapportage over vier skvr kunstprojecten in Hillesluis. Lectoraat Dynamiek van de Stad, Hogeschool Inholland en Urban Paradoxes. 

Karré, P.M., Schillemans, T., Van der Steen, M., & Van der Wal, Z. (eds.) (2017). Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom bestuurskunde.

Hoofdstukken in boeken

2018

Karré, P.M. (2018). Sociaal ondernemers moeten het zelf doen. In Economische Verkenning Rotterdam 2018 (pp. 58-59). Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Karré, P.M. (2018). Sociale innovatie bestuurskundig bekeken: over coördinatiemechanismen, wicked problems en hybriditeit. In P.M. Karre, H. Dagevos & G. Walraven, Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Assen: Van Gorcum.

Dagevos, H., Karré, P.M., & Walraven, G. (2018). Sociale innovatie in de praktijk: inleiding. In P.M. Karre, H. Dagevos & G. Walraven, Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Assen: Van Gorcum.

Dagevos, H., Karré, P.M., & Walraven, G. (2018). De praktijk van sociale innovatie: uitleiding. In P.M. Karre, H. Dagevos & G. Walraven, Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Assen: Van Gorcum.

2017

Karré, P.M., Schillemans, T., Van der Steen, M., & Van der Wal, Z. (2017). Inleiding. In: Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom bestuurskunde, pp. 7-12.

Karré, P.M. (2017). Lessen van prijswinnaars: een duiding van excellent bestuurskundig onderzoek. In: Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom bestuurskunde, pp. 51-58.

Karré, P.M. (2017). Bouwen aan de ideale bestuurskunde. Reflecties van tien jonge hoogleraren. In: Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom bestuurskunde, pp. 77-92.

Walraven, G. (2017). Bouwen aan onderwijs in (super)divers Rotterdam: doorpakken bij gemengde scholen. In J. van der Vos, C. Sinnige & A. Siegenbeek van Heukelom, Praktijkgericht onderzoek geeft kleur (pp. 8-15). Den Haag: Hogeschool Inholland.

Verkorte versie in Van Boven, J. e.a. (redactie) (2017). Ruimte voor een stad in Balans. Essays over Rotterdam (p. 57-67). Rotterdam: gemeente Rotterdam en Platform31

Karré, P.M. (2017). Inleiding: Sociale innovatie in de stad. In P.M. Karré, T. Rahimy, D. ter Avest & G. Walraven, Sociale innovatie in de stad. Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie (pp. 4-14). Rotterdam: Hogeschool Inholland.

Karré, P.M. (2017). Innovatie op het snijvlak van overheid, markt en civil society. Working paper I. In P.M. Karré, T. Rahimy, D. ter Avest & G. Walraven, Sociale innovatie in de stad. Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie (pp. 15-32). Rotterdam: Hogeschool Inholland.

Rahimy, T. (2017). Sociale innovatie: een open vraag. Working paper II. In P.M. Karré, T. Rahimy, D. ter Avest & G. Walraven, Sociale innovatie in de stad. Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie (pp. 33-57). Rotterdam: Hogeschool Inholland.

Avest, D. ter (2017). Het nieuwe stadmaken als sociale innovatie. Naar een meer socially-driven gemaakte stad. Working paper III. In P.M. Karré, T. Rahimy, D. ter Avest & G. Walraven, Sociale innovatie in de stad. Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie (pp. 58-78). Rotterdam: Hogeschool Inholland.

Walraven, G. (2017). Duurzame resultaten van sociale innovatie en het perspectief van de rechtvaardige(r) stad. Nabeschouwing. In P.M. Karré, T. Rahimy, D. ter Avest & G. Walraven, Sociale innovatie in de stad. Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie (pp. 79-96). Rotterdam: Hogeschool Inholland.

Onderzoeksrapporten

Trienekens, S. , Swartjes, B. , Versloot, B., Logger, J. & Walraven, G. (2018) Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten. Urban Paradoxes en Inholland-lectoraat Dynamiek van de Stad.

Karré, P.M., & Mossel, V. (13 september 2017). Sociaal én ondernemend. Een essay over de kansen en risico’s van hybriditeit voor sociale ondernemingen. Rotterdam: Hogeschool Inholland.
Lees de Engelstalige paper

Knoope, A. (mei 2017). Handreiking kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen. Een methodiekbeschrijving.

De Jong, M., Logger, J., Peschar, O., van Beelen-Slijper, J., Strooper, J., & Walraven, G. (2017). Onderzoek beeldvorming, diversiteit en studiesucces bij de opleidingen Business Studies en Social Work. Rotterdam: Hogeschool Inholland. 
Factsheet met samenvatting van het onderzoek. 

Avest, D. ter (red.) (2017). Op weg naar samenspel. Bundel Werkgroep ‘formeel – informeel’. 

Artikelen

2018

Koppenjan, J., Termeer, K. & Karré, P.M. (2018). Wat maakt slimme sturing slim? Bestuurskunde, 27(2), 3-13. https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bk/2018/2  

Puerari, E., De Koning, J.I.J.C., Von Wirth, T., Karré, P.M., Mulder, I.J. & Loorbach, D.A. Co-Creation Dynamics in Urban Living Labs. Sustainability, 10, 1893.  http://www.mdpi.com/2071-1050/10/6/1893

Helleman, G. (27 maart, 2018). Tien vragen aan Guido Walraven. Platform Stad en Wijk https://platformstadenwijk.nl/2018/03/27/10-vragen-aan-guido-walraven/

Walraven, G. (februari, 2018). ‘Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden? Column in nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid http://www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl/actueel/column-/

2017

Karré, P.M., Jansen, T., & Van den Brink, G. (2017). ‘Een kakafonie van woeste woede’: reflecties op de opkomst van de ‘boze burger’. Bestuurskunde, 26(4), 3-6.

Van den Brink, G., Jansen, T., & Karré, P.M. (2017). Acht stellingen bij wijze van uitdaging. Bestuurskunde, 26(4), 49-53.

Karré, P.M. (2017) Sociale innovatie en zelfredzaamheid zijn politiek en lastig

Karré, P.M. (2017). Learning for Change: Social Innovation and Hybridity.

Karré, P.M. (2017). Drie misverstanden over sociale innovatie. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 26(2), 76-82. http://doi.org/10.18352/jsi.531

Karré, P.M. (2017). Sociale Innovatie in de praktijk: Inzichten en lessen uit twee rapporten. http://www.eetbaarrotterdam.nl/2017/01/sociale-innovatie-in-de-praktijk/

Arnoldus, R., Van Staa, A., & Walraven, G. (2017). Hoe bruikbaar zijn de begrippen vitaliteit, veerkracht en positieve gezondheid voor interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, vol 95, issue 4, pp 160-163.

Walraven, G. (2017) Wat is goede ondersteuning en zorg?

Andeweg, R. & Walraven, G. (2017). Report on the Practitioners’ Lab on LabGov Amsterdam at the IASC Conference Practicing the Commons, 12 July 2017 at Utrecht, the Netherlands.

Ter Avest, D. (25 oktober 2017). Formeel en informeel in het sociale domein zijn als yin en yang. Sociale Vraagstukken. 

Ter Avest, D. (30 augustus 2017). Iconen als marketingtruc. De Architect. 

Papers

2018

Walraven, G. (31 januari 2018). Verzorgingsstad en welvaartsstad als ‘contouren van de nieuwe verzorgingsstaat’? Op zoek naar een kader voor analyse en beoordeling. Paper voor de 7e onderzoeksdag van ESPAnet NL/VL The European Network for Social Policy Analysis (Erasmus Universiteit Rotterdam).

2017

Karré, P.M., & Mossel, V. (2017). Between a rock and a hard place. The hybrid character of social enterprises. 6th EMES International Research Conference on Social Enterprise in Louvain-la-Neuve (België).