Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie

laden

 Binnen dit onderzoeksthema kijken we naar nieuwe vormen van samenwerking, ondernemerschap en innovatie op het snijvlak van overheid, markt en maatschappelijk middenveld. Wij kijken kritisch naar begrippen als sociaal ondernemerschap en sociale innovatie: wat betekent de komst van nieuwe sociaal ondernemers en ‘social innovators’ in het sociaal domein? Ook staan we stil bij de groei van ‘nieuwe’ hybride organisatievormen (zoals coöperaties en sociale ondernemingen) en de druk vanuit de overheid op organisaties uit het maatschappelijk middenveld om te professionaliseren en steeds ondernemender te worden.

In veel steden wordt geëxperimenteerd met meer innovatieve en ondernemende manieren maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Vaak gebeurt dat op het grensvlak tussen overheid, markt en samenleving. Sociaal ondernemers zijn bijvoorbeeld bezig met waardencreatie door aan de randen van het publieke domein commerciële activiteiten met een sociale doelstelling te ontplooien. Maar ook van meer klassieke welzijnsinstellingen en non-profits wordt verwacht dat zij zich ondernemender gaan gedragen. Wij onderzoeken wat het betekent als organisaties in het sociaal domein publieke waarden, commerciële belangen en sociale doelstellingen met elkaar moeten combineren. Deze hybriditeit kan tot innovatie, synergie en andere vormen van meerwaarde leiden, maar ook tot ambiguïteit, spanningen en dilemma’s. In ons onderzoek kijken we hoe deze spanningen gemanaged kunnen worden en wat hun hybride positie op het snijvlak van overheid, markt en samenleving betekent voor de legitimiteit, effectiviteit en verantwoording van innovatieve en ondernemende organisaties in het sociale domein.

Lees meer over ons onderzoek naar de hybriditeit van sociaal ondernemerschap