Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

laden

Guido Walraven is sinds maart 2005 lector Dynamiek van de Stad bij de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment onder de paraplu van de onderzoeksagenda De Gezonde Samenleving.

Walraven geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek naar de aanpak van grootstedelijke vraagstukken, met name in het sociaal domein. Het onderzoek van het lectoraat is meestal multidisciplinair. Het maakt gebruik van drie kennisbronnen: actuele wetenschappelijke kennis, vakkennis van professionals en ervaringskennis van burgers. Het lectoraat gaat samen met professionals uit verschillende werkvelden na hoe zij een integrale  aanpak het beste vorm kunnen geven en welke rol bewoners en andere partijen daarin kunnen spelen.

Samen met (docent)onderzoekers en studenten werkt Walraven aan verschillende onderzoeksprojecten. Die zijn vooral gericht op drie vraagstukken: (1) stedelijk burgerschap en sociale inclusie, (2) sociaal domein en sociale uitsluiting en (3) sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. Het lectoraat werkt samen met verschillende opleidingen van Inholland (Rotterdam), met name die die zich richten op het opleiden van toekomstige sociale professionals. Het lectoraat Dynamiek van de Stad richt zich voornamelijk op de regio Rotterdam, maar op aanvraag uit het werkveld ook geografisch breder.

Met het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat wil Walraven studenten en docenten stimuleren tot interprofessioneel samenwerken. Studenten die het interessant vinden om af te studeren met een onderzoeksopdracht op het gebied van Dynamiek van de Stad kunnen contact opnemen met Guido Walraven.

(Lokale) instellingen en organisaties kunnen bij hem terecht voor verschillende onderzoeksopdrachten of -projecten, maar ook voor masterclasses, workshops en cursussen. Interesse? Neem contact op via guido.walraven@inholland.nl.

Over Guido Walraven

Naast zijn functie als lector adviseerde Guido Walraven vanuit verschillende onderzoeks- en adviesbureaus (eerst in Utrecht en later Amsterdam) professionals over de problematiek van de grote stad, bijvoorbeeld over lokaal preventief jeugdbeleid. Internationaal was hij actief bij onderzoeken van de OECD, Unesco en de Wereldbank, met name rond het thema integrale aanpak van problemen van risicojongeren. Sinds 2004 heeft hij een eigen onderzoeks- en adviesbureau; van daaruit is hij onder meer coördinator van het landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen.