Ineke van den Berg, lector Toegankelijkheid van het recht

laden

Ineke van den Berg is sinds 1 september 2017 lector Toegankelijkheid van het recht bij de Inholland-onderzoeksgroep Recht & Veiligheid. Het lectoraat zet zich in voor het toegankelijker maken van het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf (mkb). De onderzoeksgroep richt zich voornamelijk op de vraag hoe de toegang tot recht laagdrempeliger, goedkoper en innovatiever kan worden georganiseerd, en hoe deze beter kan aansluiten bij de wensen van de burger en het mkb.

Van den Berg: “Wij willen met ons onderzoek burgers en ondernemers in het mkb weerbaarder maken en zorgen dat mensen steeds beter zélf kunnen vinden hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen en hoe ze de problemen kunnen oplossen, al dan niet ondersteund door de inzet van mediation en andere vormen van (online) geschilbeslechting.”

Voor studenten, docenten en bedrijven
Met haar onderzoek draag lector Van den Berg bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding en aan de ontwikkeling van juridische professionals die op hun toekomst zijn voorbereid. Van hen wordt immers, naast juridische kennis, ook ontwikkeling van ondernemende vaardigheden verwacht, net als een proactieve houding, creativiteit en empathisch vermogen. Het lectoraat is gelieerd aan de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (Rotterdam en Den Haag) en levert op het gebied van legal design en legal technology een bijdrage aan de opleiding van studenten.

Binnen het team van het lectoraat werken senioronderzoekers en junioronderzoekers samen met net afgestudeerde academici en hbo’ers aan de onderzoeksvragen op het gebied van laagdrempelige juridische dienstverlening en het ondersteunen van burgers en ondernemer zodat deze laatste zoveel mogelijk zelf kunnen opkomen voor hun rechten.

Het lectoraat werkt nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met mogelijkheden om het recht toegankelijker te maken. Samenwerking is gericht op uitvinden wat werkt in de praktijk van de juridische dienstverlening. Hierbij gaan we uit van klantgerichte dienstverlening, een combinatie van legal design, legal technology en recht, die aansluit bij wat mensen kunnen en willen.

Over Ineke van den Berg
Ineke (C) van den Berg is naast lector bij Inholland ook hoofddocent bij de Hogeschool Utrecht en lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Belangenvereniging voor Gerechtsdeurwaarders en heeft haar eigen juridisch advies en opleidingsbureau.

Mailadres: ineke.vandenberg@inholland.nl