Toegankelijkheid van het recht

laden

Het lectoraat Toegankelijkheid van het Recht is onderdeel van de onderzoeksgroep Recht & Veiligheid en richt zich voornamelijk op de vraag hoe de toegang tot recht laagdrempeliger, goedkoper en innovatiever kan worden georganiseerd. Lector Ineke van den Berg doet met haar team onderzoek naar human centered design (toegankelijke juridische dienstverlening, waarin de mens centraal staat), en legal empowerment (versterking van de juridische vaardigheden en kennis bij burgers en ondernemers om hun weerbaarheid te vergroten).

Onderzoek binnen het lectoraat focust zich onder meer op de beste aansluiting van juridische dienstverlening op de wensen van burgers, zzp’ers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de steeds verder digitaliserende wereld. Centraal staan vragen als: hoe kunnen we zorgen dat deze groepen steeds beter zélf kunnen vinden hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen, en hun problemen oplossen? En: hoe kan de inzet van mediation en/of andere vormen van (online) geschilbeslechting (legal empowerment) hier een bijdrage aan leveren?

Met praktijkgericht onderzoek draag het lectoraat Toegankelijkheid van het Recht bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding, onder meer door implementatie van onderzoeksresultaten in het onderwijs. Het lectoraat is gelieerd aan de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (Rotterdam en Den Haag) en levert bijvoorbeeld een bijdrage aan de opleiding van studenten op het gebied van legal design en legal technology. Doel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van juridische professionals die op hun toekomst zijn voorbereid. Van hen wordt, naast juridische kennis, ook ontwikkeling van ondernemende vaardigheden verwacht, net als een proactieve houding, creativiteit en empathisch vermogen.  

Buiten Inholland heeft het lectoraat contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met mogelijkheden om het recht toegankelijker te maken. Samenwerking is gericht op uitvinden wat werkt in de praktijk van de juridische dienstverlening. Hierbij gaan we uit van klantgerichte dienstverlening, een combinatie van legal design, legal technology en recht, die aansluit bij wat mensen kunnen en willen.

Vanuit het lectoraat werkt lector Ineke van den Berg samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten.