Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica

laden

Het Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC TOI) draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de ambitie van onze opleidingen in het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica om ingenieurs ‘nieuwe stijl’ op te leiden. Dit zijn competitieve, innovatieve professionals die zich onderscheiden door hun zelfstandige, ondernemende en resultaatgerichte beroepshouding en betrokken bij de samenleving.

Onder het motto ‘give meaning to technology’ verbindt het RIC TOI daarom onderwijs en onderzoek mét en ín de regio in een integrale leeromgeving. In multidisciplinaire samenwerkingsverbanden (zoals het Inholland Health & Technology Centre en Inholland Sustainable Solutions), in samenwerking met opleidingen van andere domeinen (Agri, Food & Life Sciences en Gezondheid Sport & Welzijn) werken we aan maatschappelijke vraagstukken om een duurzame en gezonde samenleving te bevorderen.

Onderzoeksagenda

(Docent)onderzoekers, lectoren en studenten werken aan de hand van een kennisagenda samen aan een onderzoeksprogramma om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en te streven naar een duurzame, gezonde en creatieve samenleving. In die agenda is volop aandacht voor innovatieve technische ontwikkelingen, data-analyse, nieuwe materialen, duurzame energie en automatisering. Dit doen we in kenniswerkplaatsen (Inholland Composites) en regionale expertisecentres (Terra Technica), waarin we samenwerken met andere onderzoeksgroepen en lectoraten, opleidingen en het regionale werkveld.

Lectoraten

Samen met de opleidingen doen de lectoraten van RIC TOI praktijkgericht onderzoek ten behoeve van een duurzame en gezonde samenleving. Hoog op de agenda staan onder andere de inzet van zorg- en agrirobots, gebruik van nieuwe materialen en de ontwikkeling van duurzame technologieën om energie op te wekken. De lectoraten zijn complementair aan elkaar en gebruiken verschillende expertises om samen tegemoet te komen aan de maatschappelijke behoeften.

Biomimicry
Composiet
Data Driven Smart Society
Innovatiemodellen Duurzame Energie
Robotica

Lectoren RIC-TOI

De lectoren van het Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica zijn samen met studenten en (docent-)onderzoekers verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda.

 

Associate lectoren RIC-TOI