Kosten en aanmelding

laden

Studiekosten

De opleiding is een voltijdopleiding. De kosten van de studie worden bepaald door verschillende factoren. Allereerst is er het wettelijke collegegeld. Dat is voor alle hbo-studies gelijk. De hoogte van het wettelijke collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Onderwijs. Voor de kopopleiding moet je rekening houden met ongeveer € 500 voor studieboeken en ander onderwijsmateriaal.

Studiefinanciering

De overheid wil de doorstroom van studenten naar een kopopleiding stimuleren. Het ministerie van OCW stelt daarom een extra jaar studiefinanciering beschikbaar. Je komt in aanmerking voor deze studiefinanciering als je valt onder de normale voorwaarden die DUO stelt.

Aanmelding

Tijdens de open avonden van Inholland is er iemand van de Kopopleiding aanwezig om meer informatie te geven.

Algemene informatie over de Kopopleiding en over het werken in het onderwijs is te vinden op Leroweb en Werken in het onderwijs. Het bezoeken van deze websites is zeer aan te raden om een goed beeld te krijgen van alle ontwikkelingen in het voortgezet- en het beroepsonderwijs.

Aanmelding voor de kopopleiding is mogelijk door:

  • inschrijving bij Studielink (Inholland Amsterdam/Diemen):
    kiezen voor een voltijdopleiding en kopopleiding aanvinken; 
  • aanmelding voor een intakegesprek bij jolanda.sepers@inholland.nl, projectleider kopopleiding Inholland Amsterdam.

Als voorbereiding op het intakegesprek schrijf je een uitgebreide motivatiebrief en ontvangen wij een cv van je.

Aanmelden Kopopleiding via Studielink

  • Kies gewenste lerarenopleiding voltijd.
  • Vul de gevraagde gegevens in.
  • Bevestig opleiding.
  • Bevestig instroommoment.
  • Onder kop Opleiding specifieke onderste mogelijkheid aanvinken:Kopopleiding.