Over de opleiding

laden

Met de juiste bachelorvooropleiding kun je je in één jaar pedagogisch en (vak)didactisch scholen. Je begint met een intake waarin je informatie krijgt over de opleiding en waarin bekeken wordt of je in principe geschikt zult zijn voor het docentschap. Toelating tot de Kopopleiding is mogelijk als de hbo- of wo bachelor die toelating geeft niet langer dan 7 jaar geleden is behaald.

De opleiding is sterk gericht op de praktijk. Je zoekt zo mogelijk al voor de zomervakantie naar een stageplaats in het vo, mbo of vmbo.
In de derde week van de opleiding (of zo spoedig mogelijk daarna) begint je stage met twee dagen per week. Hieronder vind je een overzicht van praktijk- en opleidingsdagen. Het is mogelijk de Kopopleiding te doen als je al een baan in het onderwijs hebt wanneer je minimaal 1 jaar gedurende twee dagen in de week in het onderwijs werkzaam bent en je les geeft  in het vakgebied  waar je een bevoegdheid voor wilt halen.

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

opleiding 2 dagen

woensdag en vrijdag
opleiding 2 dagen

woensdag en vrijdag
opleiding 1 dag

woensdag
opleidingsconsultatie

woensdag
praktijk 2 dagen

op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag

praktijk 2 dagen

op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag

praktijk 3 dagen

op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
praktijk 3 dagen

op afspraak maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
kerntaak

Oriëntatie op rollen en taken van de leraar

kerntaak

Onder begeleiding geven van lessen, groeiend naar meer zelfstandigheid

kerntaak

LIO-praktijk

zelfstandig lesgeven en andere docenttaken

kerntaak

LIO-praktijk

zelfstandig lesgeven

en andere docenttaken
  Tussenassessment:

Ontwikkelingsgericht.
Student bewijst dat LIO-praktijk in eigen ontwikkeling past.
  Eindassessment:

Student bewijst

startbekwaam docentschap
    LIO-praktijkperioden LIO-praktijkperioden

In periode 3 en 4 verzorg je zelfstandig onderwijs op je stageschool (LIO stage = Leraar in Opleiding). Als rode draad door de opleiding loopt een intervisie- en reflectietraject. Daarin leer je met je medestudenten je eigen leerproces beter te analyseren. Aan het eind van het jaar ben je in staat zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren. Je moet erop rekenen dat je de hele week beschikbaar moet zijn.

Tijdens je stage word je begeleid door een praktijkbegeleider van de stageschool en door een instituutsbegeleider van de opleiding.

Heb je al een baan in het onderwijs als onbevoegd docent én een verwante bacheloropleiding?

Dan kun je aan de opleiding deelnemen als deze baan minimaal 0.4 fte aan lesgevende taken omvat en je les geeft in het vakgebied waarin je de lerarenopleiding volgt. Wanneer het behaalde bachelordiploma ouder is dan 7 jaar zal een vakkennistoets moeten worden afgelegd, gebaseerd op de landelijke kennisbasis1 voor het vak.

De opleiding is één dag per week (woensdag van 09.15 tot 18.00 uur). Het kan voorkomen dat er ook in de avond colleges zijn. Daarnaast heb je veel opdrachten die je kunt uitvoeren in je onderwijspraktijk. De studietijd naast je opleidingsdag is ongeveer 2,5 dag per week.

Vervolgopleidingen

Na het behalen van je tweedegraads opleiding kun je je carrière vervolgen door verder te gaan met een eerstegraads masteropleiding.