Testimonial

laden

Jolanda Sepers, docente van de kopopleidingen in Amsterdam

Sinds 1997 werk ik bij Hogeschool Inholland als docente aan de School of Education in Amsterdam. Ik geef vooral les aan eerste- en tweedejaars studenten. Ik doceer de vakken communicatie, groepsdynamica, klassenmanagement en directe instructie. Daarnaast verzorg ik studieloopbaanbegeleiding, ben ik coördinator van de studieloopbaanbegeleiding en de kopopleidingen.

Welke opleiding(en) heb je zelf gevolgd?

Ik ben begonnen met de opleiding tot Verpleegkundige A, daarna de opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg, de eerste- en tweedegraads Lerarenopleiding Verpleegkunde, een opleiding voor coaching van veranderingsprocessen en conflictcoaching. Op dit moment ben ik bezig met de Master Leren en Innoveren.

Heb je bij andere bedrijven/scholen gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?

Ik heb in de zorgsector als verpleegkundige en wijkverpleegkundige gewerkt. Ik verzorgde hulpverlening aan (ernstig)zieken en gaf cursussen aan wijkbewoners. Ook werkte ik bij een opleiding voor ziekenverzorgenden als docente Verpleegkunde, praktijkbegeleider, mentor en onderwijsontwikkelaar. Voorts was ik docente Verpleegkunde op een verkorte opleiding voor A-verpleegkundige. Ook hier was ik betrokken bij het mentoraat en de onderwijsontwikkeling.

Welk type student kiest voor deze opleiding?

Onze studenten kiezen voor het leraarschap omdat zij met jeugd willen werken. Zij willen enthousiasme voor hun vak overbrengen; maatschappelijk betrokken zijn en vinden dat zij een opvoedkundige taak hebben.

Hoe is het persoonlijk contact tussen student en docent?

Formeel via de studieloopbaanbegeleiding. Verder is de opleiding verhoudingsgewijs klein waardoor er laagdrempelig contact mogelijk is met docenten. Ieder leergebied heeft een coördinator die benaderbaar is.

Mijn tip voor aankomende studenten:

Wees proactief; bedenk wat voor ondersteuning je nodig hebt bij de studie, bedenk welke richting (vmbo, mbo of vo) je het meest aanspreekt zodat je daar je eerste jaar een stage in kunt zoeken.