Voor wie?

laden

Heb je vóór 1 september 2013 je bachelor afgerond in een van de genoemde opleidingen? Zou je graag willen werken met jonge mensen in een school- of opleidingssituatie? Past het bij je om jongeren te stimuleren en te motiveren? Dan is de kopopleiding echt iets voor jou. Je bent geïnteresseerd in wat jonge mensen beweegt in hun stijl van leven. Je vindt het belangrijk dat jongeren zich thuis voelen in onze samenleving en dat zij een beroep kiezen dat bij hun mogelijkheden past. Je wilt je inzetten om hen vanuit de beroepsopleiding te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn op zoek naar mensen die enthousiasme voor hun vak willen overbrengen op jongeren. Mensen die willen samenwerken in een team van professionals dat samen voor jongeren betekenisvol onderwijs wil opzetten.

De kopopleiding hoeft niet onmiddellijk na het afronden van de bachelor te worden gevolgd. Er mogen ook een of meerdere jaren tussen zitten. Om studiefinanciering te krijgen, wordt door de uitkeringsinstantie wel het daarvoor geldende leeftijdscriterium gehanteerd.
Meer informatie vind je op de site van DUO

Wat kun je worden?

Met de kopopleiding word je tweedegraads docent in het vak van je bachelor. Je kunt werken in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en in de onderbouw (eerste fase) van havo en vwo. Afhankelijk van de schoolsector waarin je gaat werken, krijg je ook de gelegenheid om aan jouw vak verwante vakken of algemene vakken te geven. Bijvoorbeeld in het vmbo kan het voorkomen dat je ook ingezet wordt om les te geven in de algemeen vormende vakken als taal en rekenen. En als docent pedagogiek in het mbo kan het zijn dat je wordt ingezet in de lessen over communicatie.

De onderwijsontwikkeling in het beroepsonderwijs leidt in veel situaties tot een leraarschap dat vooral gericht is op ondersteuning, coaching en stimulering van de jongeren in de richting van de benodigde beroepscompetenties. Behalve met lessituaties ben je in het onderwijs ook bezig met allerlei andere taken, zoals:

  • onderwijsontwikkeling,
  • docentoverleg,
  • oudercontacten,
  • (zonodig) overleg met hulpverleningsinstanties rondom de leerlingen.