De opleiding

Voor wie?

Je bent enthousiast en je wilt met kinderen werken. Je kunt hen inspireren om te leren. Tegelijkertijd inspireren zij jou anders te kijken naar de wereld. Je hebt oog voor individuele kwaliteiten van kinderen en wilt elk talent laten groeien. Daar zou je wel je beroep van willen maken. Zodat je elke dag met jouw kennis en levenservaring kunt werken aan de ontwikkeling van jouw eigen groep leerlingen. Herken jij dit, dan heb je de Pabo in je genen.

Waarom de Pabo?

Je herinnert je vast dat jouw leerkracht op de basisschool van alles iets afwist. Van taal, rekenen, lezen en schrijven. En ook van wereldoriëntatie, muziek en geschiedenis. Op de Pabo komen al dit soort vakken voorbij. Jouw basiskennis is snel weer up to date, zodat je de stof goed aan kinderen kunt overbrengen, hoe verschillend hun achtergrond ook is. Daarnaast staat jouw ontwikkeling als persoon centraal. Want je moet stevig in je schoenen staan voor de klas. Hoe ga je om met onverwachte situaties? Dat leer je niet uit een boekje, dat leer je door te doen. Vandaar dat je veel stageloopt, elk halfjaar geef je les aan een andere groep. Extra uitdagend daarin zijn de beroepsvraagstukken en -dilemma's uit de praktijk. Het is jouw kans om je in een bepaald aspect van het vak te specialiseren. Praktijkleren vinden we dus erg belangrijk. Natuurlijk verliezen we 'het student-zijn' niet uit het oog. Op je opleidingsschool ben je 'leerkracht', bij Hogeschool Inholland ben je 'student'. We geven je daar ook echt de ruimte voor. Neem dus vooral ook deel aan het studentenleven.

Vijf verschillende locaties
Je kunt de Pabo-opleiding op vijf locaties van Inholland volgen: in Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam. Iedere locatie heeft een eigen karakter, waarbij de kwaliteit van ons onderwijs overal hetzelfde is en altijd voorop staat. Op elke locatie werken we heel nauw samen met het werkveld: we hebben goede contacten met diverse basisscholen in de regio. Die hebben we niet alleen om iedere student van een stageplaats te kunnen voorzien, maar ook om samen met het werkveld de ontwikkelingen in het onderwijs te blijven volgen. Zo sluiten theorie en praktijk heel goed op elkaar aan.

Versnelde vwo-route
Heb je een vwo-diploma? Of ben je een excellente havo-leerling? Volg dan onze versnelde, driejarige Pabo-opleiding. Dankzij een hoog studietempo ben je een jaar eerder door de theorie dan Pabo-studenten die de reguliere route volgen. In Alkmaar en Rotterdam ben je na deze versnelde route zelfs verzekerd van een baan.

Levensbeschouwing
Bij de Pabo van Inholland stimuleren we de ontwikkeling van je eigen identiteit. Wij geven iedereen de ruimte te zijn wie ze zijn en geven daarom geen colleges vanuit een bepaalde grondslag. Tegelijkertijd verwachten we van jou dezelfde ruimdenkendheid. Als toekomstig leerkracht hoort dat bij je. Sta open voor de ander, ga in gesprek en leer van elkaar. Vind je het belangrijk om vanuit een bepaalde levensbeschouwing les te geven? Dan kun je hierin certificaten behalen. 

De Gezonde Pabo
Gezondheid is een thema waar je tegenwoordig niet omheen kan. Ook Inholland heeft dit onderwerp hoog geagendeerd en biedt het opleidingstraject Gezonde School van de overheid aan in de module: Specialist Sportieve en Gezonde School. Het programma is een samenstelling van verschillende thema's waar in essentie bewegen, voeding en veiligheid centraal staan.

Opleiding in het kort

In vier jaar word jij klaargestoomd om voor de klas te staan in het (speciaal)basisonderwijs. Je mag dan lesgeven aan kinderen in de groepen één tot en met acht (kinderen van vier tot en met ongeveer twaalf jaar). En aan leerlingen in de onderbouw van het praktijkonderwijs (vmbo). Om dit in de vingers te krijgen loop je stage, veel stage. Al in het eerste jaar een stagedag per week. Daarnaast volg je alle vakken waarin je les gaat geven.

Vanaf het tweede studiejaar ga je je specialiseren. Sta je liever voor een groep jonge leerlingen of trekt de bovenbouw je meer? Je buigt je over cross-culturele vraagstukken en selecteert een aantal keuzevakken. Daarmee verstevig je de competenties die het beste bij jou passen. Zo komen jouw specifieke talenten nog beter uit de verf en dat maakt jou des te interessanter als toekomstige leerkracht. Ondertussen blijf je uren maken als stagiair in het speciaal (basis)onderwijs of op het vmbo.

In het laatste jaar draai je als volwaardige leerkracht mee op jouw praktijkschool. Je krijgt alle vrijheid én verantwoordelijkheid om je lessen te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek. Rond je dit allemaal met succes af? Gefeliciteerd, je kunt aan de slag als zelfstandige juf of meester.

Studievarianten
Je kunt je Pabo-diploma op verschillende manieren behalen. We bieden de Pabo aan in (versnelde) voltijd en (versnelde) deeltijd. Of kies voor de DigiPabo: je studeert dan digitaal waardoor je plaatsonafhankelijk bent. Alleen voor het maken van de toetsen ben je op een Inholland-locatie aanwezig.