Toelatingseisen

Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt. Daarnaast doe je de Studiekeuzecheck, zo weet je nog zekerder dat je de goede opleiding kiest.

Profiel Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek
Havo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar
Vwo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar
  • diploma vwo met alle profielen, of zonder profiel
  • diploma havo of mbo-4 met voldoende kennis van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek (zie hieronder)
  • hbo- of wo-propedeuse, en hbo- of wo-bachelor (mits je geen deficiëntie hebt, zie hieronder)
  • diploma gelijkwaardig aan bovengenoemde diploma’s 

Je hebt een diploma havo of mbo

Naast een havo- of mbo 4-diploma, moet je vóór de opleiding aantonen dat je over voldoende kennis beschikt van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Met een vwo-, hbo- of wo-diploma hoeft dit niet. Kijk voor meer informatie op: goedvoorbereidnaardepabo.nl

Doorstroomprogramma mbo-4

Studeer je dit jaar af op mbo-4 niveau en wil je naar de Pabo? Dan is het mbo-Pabo doorstroomprogramma iets voor jou. In een halfjaar tijd leer je alles om de toelatingstoetsen van de Pabo succesvol te doorlopen. Daarnaast krijg je extra praktijkervaring, leer je vaardigheden die je op het hbo nodig hebt en kun je alvast vakken volgen op de Pabo. Aan het begin van het programma krijg je een intake. Hieruit blijkt waaraan jij nog kunt werken. Het doorstroomprogramma gaat dus echt over jouw ontwikkeling. Je werkt aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook is er aandacht voor rekenen, taal, algemene hbo-vaardigheden en oriëntatie op het beroep. Tijdens het programma blijf je regulier collegegeld betalen en blijf je studiefinanciering ontvangen als je daar recht op hebt. Voorwaarde is wel dat je gedurende het programma ingeschreven blijft bij je mbo-opleiding. Daarvoor moet je uitstel van diplomering aanvragen bij je school. Het doorstroomprogramma start in september 2018. Je volgt onderwijs op de Pabo in Rotterdam. Aan het einde van het programma maak je de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als je deze toetsen haalt, kun je in februari 2019 starten op de Pabo.

Let op! Aanmelden voor het doorstroomprogramma kan tot je mbo-diploma door de examencommissie is vastgesteld. Weet je niet wanneer dit is neem dan zo spoedig mogelijk contact op met elsbeth.veldhuijzen@inholland.nl (voor regio Rotterdam) of peter.degruyter@inholland.nl (voor regio Den Haag).
Aanmelden voor het doorstroomprogramma

Je hebt een vooropleiding zonder de vereiste inhoud (deficiëntie)

Dit is het geval als je een diploma havo of vwo zonder passend profiel of vakkenpakket hebt, of als je hbo-/wo-propedeuse of bachelor niet aansluit bij de opleiding. Dan werk je je achterstand weg en toon je dat aan door een deficiëntietoets met succes afleggen voordat je studie begint.
Lees meer over deficiëntietoetsen

Om je achterstand weg te werken voor de deficiëntietoets biedt Inholland verschillende voorbereidingscurssen aan. Lees meer op www.inholland.nl/voorbereidingscursussen

Je hebt een diploma mbo zonder niveauaanduiding, of een ander Nederlands diploma

In het algemeen kun je met de opleiding starten als je diploma vergelijkbaar is met een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Nadat je je hebt aangemeld, beoordeelt Inholland je diploma. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je laten zien dat je toch geschikt bent om de opleiding te volgen via de 21+ Toets.
Lees meer over de 21+ toets

Om je voor te bereiden op de 21+ toets biedt Inholland verschillende voorbereidingscurssen aan. Lees meer op www.inholland.nl/voorbereidingscursussen

Je hebt een buitenlandse vooropleiding

Als je een diploma in het buitenland hebt gehaald en wilt studeren bij Inholland, ben je ook van harte welkom. Daarvoor moet je diploma wel gelijkwaardig zijn aan een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Om de lessen te kunnen volgen, moet je daarnaast het Nederlands voldoende verstaan, spreken en schrijven. Alleen dan haal jij het maximale uit je studie bij Inholland. Daarom moeten studenten met een buitenlandse vooropleiding laten zien dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 (Europese Referentiekader). Dit kan onder andere met een diploma NT2-programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). Je kunt een NT2-examen afleggen bij DUO.

Studiekeuzecheck

De Studiekeuzecheck helpt je te bepalen of Leraar Basisonderwijs (Pabo) echt bij je past. Zo beleef je meer plezier aan je opleiding en heb je een grotere kans deze met succes af te ronden.
Lees meer over de Studiekeuzecheck bij deze opleiding