Open Dagen masteropleidingen

Studieprogramma

laden

Beroepsrollen

De opleiding bestaat uit 2 studiejaren. Elk studiejaar bestaat uit vier onderwijsperioden. De onderwijsperioden zijn ingevuld vanuit voor de praktijk relevante beroepsrollen, aangevuld met de rol van praktijkgericht onderzoeker:

 • Analist,
 • Ontwerper,
 • Adviseur,
 • Implementatiespecialist,
 • Informatiemanager,
 • Projectmanager,
 • Praktijkgericht onderzoeker.

Om de verschillen rollen adequaat te kunnen uitvoeren, worden inhoudelijke modules aangeboden, als:

 • Oriëntatie op eHealth,
 • Informatieanalyse,
 • Organisatie en (Big)Data,
 • Informatiesysteemontwerp,
 • Databases,
 • Registratie en uitwisseling,
 • Selectie van informatiesystemen,
 • Ontwerpen eHealth-toepassingen,
 • Adviseren en communiceren,
 • Implementatiemanagement,
 • Informatiemanagement,
 • Projectmanagement,
 • Interoperabiliteit,
 • Informatiearchitectuur,
 • Informatiebeveiliging,
 • ICT Wet- en regelgeving.

(Enkele modules zijn ook los als masterclass te volgen).

"Ik heb inzicht gekregen in hoe ICT-processen in elkaar zitten, hoe ik een ICT-project kan uitvoeren, waarbij ook projectmanagement een belangrijke rol speelt".
Gerard Megens, alumnus

Programma

Periode 1 t/m 6: je bekwaamt in een beroepsrol. Wat je in een periode leert, pas je direct toe door een beroepsproduct te maken dat relevant is voor je eigen organisatie. Tijdens elke periode ontwikkel je je ook in de rol van praktijkgericht onderzoeker.
Periode 7 en 8: je werkt aan een innovatie- en onderzoeksproject. Dit is een project uit de eigen organisatie. Je hebt hiervoor in de perioden 5 en 6 voorbereidende studieactiviteiten uitgevoerd.
Bekijk het overzicht van het studieprogramma jaar 1 en jaar 2

Verbinding met praktijk en wetenschap

De opleiding is praktijkgericht en heeft een sterke wetenschappelijke basis.

 • Wat je leert op de onderwijsinstelling pas je toe in de praktijk. Wat je opdoet aan praktijkervaringen spiegel je aan theoretische kaders.
 • Deelnemers komen uit verschillende sectoren. Deze diversiteit is een rijke leeromgeving voor discussies en opdrachten; je leert interprofessioneel.
 • Je gaat in de eigen organisatie aan de slag met praktijkopdrachten die ook uit de eigen organisatie komen. Je werkt samen met je directe collega's en met collega's uit andere domeinen; je werkt interprofessioneel.
 • De opleiding is ingebed in een wetenschappelijke omgeving en onderzoekspraktijk. De onderzoekslijn loopt door het gehele studieprogramma
 • Tijdens de studie ontwikkel je je onderzoekskennis - en kunde en je rapportage- en presentatievaardigheden.
 • De opleiding is verbonden met de Inholland lectoraten Medische Technologie, Big Data en Robotica.
 • Voor de opleiding functioneert een Raad van Advies (RvA). De RvA bestaat uit vertegenwoordigers uit de beroepsgroep, aanpalende beroepsgroepen-werkvelden, beleidsinstanties en industrie.

 

Open Dagen masteropleidingen