Master Educational Leadership

laden

De masteropleiding Educational Leadership is voor ambitieuze schoolleiders met enige jaren werkervaring in een integrale leidinggevende functie in het po, vo of mbo/bve, die zich verder willen professionaliseren op masterniveau tot excellente schoolleider. Zij hebben een erkende opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de Opleiding Schoolleider Basis- of Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder.

Omvang
De Master Educational Leadership is een deeltijdopleiding. De studielast is 30 ECTS per jaar; dit komt overeen met 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van twintig uur bij 40 schoolweken.

Schoolleiderstegemoetkoming
Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren.

Lees meer over de Master Educational Leadership

Open Dagen masteropleidingen