Master Medical Imaging / Radiation Oncology

laden

Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg steeds meer toeneemt: demografische en epidemiologische ontwikkelingen maken dat zorgprofessionals zorg moeten dragen voor een groter wordende groep patiënten. Technologische ontwikkelingen maken meer aandoeningen behandelbaar, hetgeen eveneens een toename van het zorgvolume tot gevolg heeft. Daarnaast zorgen technologische innovaties voor een toename van complexiteit zoals ook duidelijk het geval is binnen de sector medische beeldvorming en radiotherapie.

De noodzaak tot taakherschikking wordt in toenemende mate onderkend in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook is er meer en meer sprake van functiedifferentiatie. Het uitgangspunt bij de inzet van de nieuwe functies is efficiëntere zorg en een betere kwaliteit van zorg door een betere afstemming van het zorgproces.

Door de toenemende complexiteit in de sector medische beeldvorming/radiotherapie is de behoefte ontstaan aan medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB'ers) die als master opgeleid zijn.

De masteropleiding Medical Imaging/Radiation Oncology is primair bedoeld voor hbo-opgeleide (para)medici die werken in de medische beeldvorming en/of radiotherapie.

Bent u op zoek naar nieuwe uitdagingen in uw werkzaamheden en wilt u uw werkzaamheden op advanced practice niveau kunnen uitvoeren? Zoekt u een opleiding die dit op een praktische manier weet in te vullen?
Dan is de masteropleiding Medical Imaging/Radiation Oncology de juiste keuze voor u!

Belangstellenden die geen vooropleiding op hbo-niveau hebben, kunnen na een intakeprocedure waarbij het hbo-niveau kan worden aangetoond alsnog starten met de opleiding.
Download de brochure Medical Imaging/Radiation Oncology (pdf)

Open Dagen masteropleidingen