Docenten

laden

De docenten van de hbo-masteropleiding Physician Assistant hebben allen ruime ervaring in het master- en post-hbo-onderwijs en/of zijn specialist of onderzoeker in het betreffende medisch domein. Het werkplekleren vindt plaats onder directe begeleiding van ervaren medici uit betrokken gezondheidszorgorganisaties als ziekenhuis en huisartsenpraktijk (de leermeesters).

De opleiding maakt in iedere periode gebruik van gastdocenten. Dit zijn medisch specialisten/artsen die uitgenodigd worden om een masterclass of werkcollege binnen het onderwijsprogramma te verzorgen en met studenten een actuele casus uit te diepen. Voor het farmacotherapie-onderwijs wordt intensief samengewerkt met de afdeling Klinische Farmacologie en Apotheek van het VUmc.
Voor de opleiding functioneert tevens een beroepenveldcommissie, die de kwaliteit van de opleiding bewaakt en stimuleert.

 

Open Dagen masteropleidingen