FAQ

laden

1. Is de masteropleiding Physician Assistant geaccrediteerd?

Ja, de master PA is sinds haar oprichting geaccrediteerd en werd in 2016 opnieuw geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Zie ook www.nvao.net

2. Hoe hoog is het collegegeld?

Jaarlijks betaalt de student het reguliere collegegeld voor een voltijd/duale master. Om te zien hoeveel collegegeld je moet betalen, heeft Inholland eenhandige collegegeldwijzer ontwikkeld.

3. Kan ik mij rechtstreeks inschrijven voor de opleiding via Studielink?

Nee, u dient zich eerst via e-mail: masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl aan te melden voor de opleiding, waarna getoetst wordt of u toelaatbaar bent.

4. Wat is het verschil tussen de master Physician Assistant en de master Advanced Nursing Practice?

Er zijn een paar belangrijke verschillen:
1. De master PA duurt tweeëneenhalf jaar en de master ANP twee jaar.
2. De master ANP is uitsluitend toegankelijk voor hbo-opgeleide verpleegkundigen, terwijl voor de master PA ook afgestudeerden van andere hbo-opleidingen in de gezondheidszorg toelaatbaar zijn.
3. De PA'er is exclusief werkzaam binnen het medisch domein. De ANP'er doet vooral de complexe verpleegkundige zorgverlening, maar neemt ook taken van de arts over. 

5. Is er een Bindend Studie Advies (BSA)?

Nee, voor masterstudenten geldt geen BSA.

6. Hoeveel dagen per week moet ik op de hogeschool zijn?

Het contactonderwijs op de hogeschool beperkt zich tot één dag per week. De onderwijsdag verschilt per studiejaar. De onderwijsdag gedurende het eerste jaar is op woensdag, de onderwijsdag gedurende het tweede jaar is op maandag en de onderwijsdag gedurende het laatste half jaar is op donderdag. 

7. Wanneer is de eerste collegedag?

De opleiding start op woensdag 6 september 2018.

8. Is de opleiding in het Nederlands of Engels?

De voertaal is Nederlands. De literatuur is voor een deel Nederlands en voor een deel Engels.

9. Kan ik vrijstellingen krijgen als ik al een masteropleiding in de gezondheidszorg heb gedaan?

Ja, bij aanvang van de studie kan de student bij de examencommissie vrijstellingen aanvragen.

10. Welke titel krijg ik als ik de opleiding heb afgerond?

De titel van Master of Science (MSc).

11. Kan ik eens praten met een PA i.o. zodat ik een beter beeld krijg van de PA en de opleiding?

Ja, tijdens de Open Dagen en -Avonden zijn studenten én docenten van de opleiding aanwezig.
Meld u hier aan voor de Open Dagen -Avonden.

Open Dagen masteropleidingen