Internationalisering

laden

De opleidings- en leerdoelen van de masteropleiding Physician Assistant hebben een internationaal karakter. Waar mogelijk is er sprake van een internationale oriëntatie in het curriculum en wordt er gebruik gemaakt van internationale publicaties. De voertaal tijdens de opleiding is Nederlands.
Jaarlijks organiseert de opleiding een studiereis van ruim een week naar de Verenigde Staten. Een aantal studenten loopt daar mee in de praktijk van een Physician Assistant en kunnen zo aanschouwen en ervaren hoe hun buitenlandse collega's invulling geven aan de functie van PA.

 

 

Open Dagen masteropleidingen