Samen werken aan duurzame oplossingen

laden

Studenten en medewerkers van Hogeschool Inholland werken samen met het werkveld aan waardevolle duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken om de kwaliteit van leven hoog te houden. Voor nu én voor toekomstige generaties. In al onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten leggen we een focus op een bijdrage aan een duurzame, gezonde en creatieve samenleving. Hierbij streven we naar duurzame oplossingen in drie programmalijnen die aansluiten op de vraag en ontwikkelingen in het werkveld. De programma’s vormen een belangrijke basis voor samenwerking tussen onze onderwijsdomeinen op vraagstukken van de gezonde duurzame en creatieve samenleving. Dit alles in nauwe samenwerking met het werkveld.

  • In het programma Feeding Mega Cities staat de Randstad centraal als gebied om te onderzoeken hoe je voldoende voedsel met zo min mogelijk belasting voor de aarde bij een groeiende populatie kunt krijgen.
  • Living in an Urban Delta richt zich op de ambitie om in grote stedelijke gebieden op een duurzame wijze met z’n allen te kunnen werken, wonen en leven.
  • In de programmalijn Nature Inspired Products & Services staan biomimicry en biobased materialen centraal, waarbij de natuur als inspiratiebron geldt voor onder andere nieuwe innovatieve producten en duurzame ontwerp- en productieprocessen.