Samen werken aan duurzame oplossingen

laden

Docenten en studenten werken met het werkveld aan duurzame en verrassende oplossingen als antwoord op maatschappelijke vraagstukken. Opleidingen uit verschillende domeinen doen dit op een creatieve manier om elkaars unieke expertise aan te vullen en te versterken. Op deze manier leveren we een waardevolle bijdrage aan de transitie naar een duurzame, gezonde en creatieve samenleving.

We streven hierin naar de juiste balans tussen ‘people, planet en profit’ zodat ons leven sociaal, veilig en stabiel is. Dus duurzaam werken met passie en respect voor het draagvermogen van de wereld, met tegelijkertijd een gezonde focus op (verdere) economische groei. Alleen dan kunnen we zorgen voor een goede kwaliteit van leven voor nu en voor toekomstige generaties.

Bovenstaande doelen realiseren we in onderstaande drie programma’s die aansluiten op de vraag en ontwikkelingen in het werkveld:

  • In het programma Feeding & Greening Mega Cities staan metropolen centraal, met de Randstad als proeftuin. Hoe kun je voldoende voedsel met zo min mogelijk belasting voor de aarde bij een groeiende populatie krijgen?
  • Living in an Urban Delta richt zich op de ambitie om in grote stedelijke gebieden op een duurzame wijze met z’n allen te kunnen werken, wonen en leven.
  • In de programmalijn Nature Inspired Products & Services staan biomimicry en biobased materialen centraal, waarbij de natuur als inspiratiebron geldt voor onder andere nieuwe innovatieve producten en duurzame ontwerp- en productieprocessen.