Proefstuderen Bouwkunde - 20 april 2017

laden
Tijd Activiteit:
09.00 - 09.15 uur Ophalen & begeleiding naar lokaal
09.15 - 10.45 uur Introductie + volgen lesprogramma jaar 1/2 
10.45 - 11.00 uur Pauze
11.00 - 12.30 uur Volgen lesprogramma jaar 1/2 
12.30 - 13.00 uur Afsluiting & lunch

Opmerkingen: Een definitief programma met lokalen en lesomschrijving wordt voor aanvang uitgereikt.