Guido Walraven

lector
Telephone
Email

Guido Walraven is sinds maart 2005 lector Dynamiek van de Stad en verbonden aan het kenniscentrum De Gezonde Samenleving. Walraven geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek naar de aanpak van grootstedelijke vraagstukken, met name in het sociale domein. In zijn onderzoek, dat meestal multidisciplinair is, maakt hij gebruik van wetenschappelijke kennis, vakkennis van professionals en ervaringskennis van burgers.

De onderzoeksprojecten van Walraven zijn gericht op vraagstukken op het gebied van stedelijk burgerschap en sociale inclusie, sociaal domein en sociale uitsluiting en sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. De focus ligt op de regio Rotterdam, maar op aanvraag uit het werkveld ook breder.

Meer over Guido Walraven

Huidige werk

Guido Walraven studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens deed hij beleidsonderzoek aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Universiteit Twente. De daarbij ingezette lijn om in vergelijkend onderzoek succes- en faalfactoren te achterhalen, zette hij voort bij de Algemene Rekenkamer, onder meer in onderzoek naar het gebruik van evaluaties door beleidsmakers.

Loopbaan

Vanuit verschillende onderzoeks- en adviesbureaus (eerst in Utrecht en later Amsterdam) adviseerde Guido Walraven professionals over de problematiek van de grote stad, bijvoorbeeld over lokaal preventief jeugdbeleid. Internationaal was hij actief bij onderzoeken van de OECD, Unesco en de Wereldbank, met name rond het thema integrale aanpak van problemen van risicojongeren.

Achtergrond

Naast zijn functie als lector heeft Guido Walraven sinds 2004 een eigen onderzoeks- en adviesbureau. Van daaruit is hij onder meer coördinator van het landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen.

'De belangrijkste maatschappelijke opgave? Hoe we tot een stad en (internationale) samenleving kunnen komen die duurzaam en rechtvaardig is, sociaal én inclusief.'

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

Samenwerking

Walraven werkt in de onderzoekslijn Dynamiek van de Stad samen met (docent)onderzoekers en studenten van verschillende Inholland-opleidingen, voornamelijk in Rotterdam. Met zijn praktijkgericht onderzoek wil hij studenten en docenten stimuleren tot interprofessioneel samenwerken. (Lokale) instellingen en organisaties kunnen bij hem terecht voor verschillende onderzoeksopdrachten of –projecten, maar ook voor masterclasses, workshops en cursussen.

Neem contact op

 

20 publicaties

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Guido Wlraven.
Telephone
+31 (0) 652 145 805