Master Leren en Innoveren

laden

Hogeschool Inholland biedt de masteropleiding 'Leren en Innoveren' aan in Amsterdam (leslocatie Diemen) en in Den Haag. De masteropleiding is bedoeld voor ervaren en talentvolle leraren werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, of het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, die het beste uit zichzelf en het onderwijs willen halen.

Het onderwijs is voortdurend in beweging. De ontwikkeling van talenten van kinderen en jongeren, zodat ze hun leven kunnen vormgeven in een veranderende samenleving, vraagt om innovaties van het onderwijs. De kwaliteit van leraren is van doorslaggevend belang voor de leerprestaties van leerlingen. Goed onderwijs bestaat bij de gratie van goede leraren, die geïnspireerd zijn en investeren in hun eigen ontwikkeling, de school en het beroep van leraar. De masteropleiding biedt talentvolle leraren de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot specialist op het gebied van leren en innoveren.

De masteropleiding 'Leren en Innoveren' past goed bij jou als je je inhoudelijk wilt verdiepen door in je eigen onderwijspraktijk innovaties vorm te geven en als je praktijkgericht onderzoek wilt doen naar de aanpak en effecten van verschillende vormen van leren.

Als 'Master of Education' draag je in bredere kring bij aan school- en onderwijsontwikkeling, doordat je binnen je team een voortrekkersrol vervult en als voorbeeld en 'change agent' fungeert bij nieuwe ontwikkelingen in het primaire proces. Je volgt actuele ontwikkelingen en opereert in relevante netwerken. Met jouw expertise kun je vanuit je rol als teamlid en educatief leider de schoolleiding adviseren en een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het beroep van leraar.

Bekijk de brochure

De Master 'Leren en Innoveren' van Hogeschool Inholland is door het NVAO geaccrediteerd.
Lees meer informatie op de website van NVAO 


Onze Master Leren & Innoveren is gevalideerd voor het Register Leraar.
Het registratienummer is mUFIJcvSjh.
De opleiding is met 1680 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.
Lees meer informatie op de website van Register Leraar

Keuzegids masters 2018

Master Inholland Leren en Innoveren in 2018 weer positief beoordeeld door de Keuzegids Masters!

Voor het zevende jaar op rij beoordelen studenten van de master Leren en Innoveren van Inholland Den Haag hun opleiding heel positief. Met een score van 86 biedt de hbo-master volgens de Keuzegids Masters 2018 onderwijs van "kwalitatief zeer hoog niveau" en verdient hij daarmee opnieuw het kwaliteitszegel 'Topopleiding', aldus de Keuzegids

Master Inholland Leren en Innoveren in 2017 wederom als beste beoordeeld door de Keuzegids Masters!

Met een nog hogere score dan vorig jaar, 90 punten voor Den Haag en 86 voor Amsterdam, staat de master Leren en Innoveren wederom bovenaan de lijst in de Keuzegids Masters 2017, in de categorie ‘Hbo Onderwijsvernieuwing’. Voor de zesde keer op rij verdient de Inholland-master hiermee het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’. “Studenten van beide Inholland-locaties zijn dolenthousiast over de kwaliteit van het onderwijs, waarbij de faciliteiten zoals de bibliotheek en de computers in Den Haag nog net iets perfecter zijn dan in Amsterdam”, aldus de Keuzegids
Keuzegids masters 2016

Master Inholland Leren en Innoveren in 2016 wederom als beste beoordeeld door de Keuzegids Masters!

Voor het vijfde jaar op rij is de masteropleiding Leren en Innoveren als beste beoordeeld door de Keuzegids Masters 2016. Met de behaalde scores van 2016 mag de masteropleiding Leren en Innoveren van Hogeschool Inholland het kwaliteitszegel 'Topopleiding' behouden.
Lees meer informatie over de beoordeling

Master Inholland Leren en Innoveren in 2015 wederom als beste beoordeeld door de Keuzegids Masters!

Van alle hbo-instellingen die de masteropleiding Leren en Innoveren aanbieden, is de opleiding van Hogeschool Inholland wederom als beste beoordeeld door de Keuzegids Masters 2015. Met de behaalde scores van 2015 mag de masteropleiding Leren en Innoveren van Hogeschool Inholland het kwaliteitszegel 'Topopleiding' behouden.
Lees meer informatie over de beoordeling

Master Inholland Leren en Innoveren in 2014 wederom als beste beoordeeld door de Keuzegids!

Van alle hbo-instellingen die de masteropleiding Leren en Innoveren aanbieden, is de opleiding van Hogeschool Inholland wederom als beste beoordeeld door de Keuzegids Masters 2014. Op alle onderdelen scoort de master gemiddeld of bovengemiddeld. Met de behaalde scores van 2014 mag de masteropleiding Leren en Innoveren van Hogeschool Inholland haar kwaliteitszegel 'Topopleiding' behouden.
Lees meer informatie over de beoordeling

Master Inholland Leren en Innoveren als beste beoordeeld door de Keuzegids 2013!

De master Leren en Innoveren van Hogeschool Inholland is, op zijn gebied, als beste beoordeeld door de Keuzegids Masters 2013. De Keuzegids heeft vanwege de zeer goede beoordeling het kwaliteitszegel toegekend aan deze masteropleiding.
Lees meer informatie over de beoordeling

Master Inholland Leren en Innoveren als beste beoordeeld door de Keuzegids 2012!

Lees meer informatie over de beoordeling

Deze masteropleiding wordt verzorgd door het Domein Onderwijs & Innovatie van Hogeschool Inholland.

Master Leren en Innoveren, haal het beste uit jezelf en het onderwijs!

Download de brochure Master Leren en Innoveren 2018-2019 (pdf)
Het wettelijk collegegeld voor 2018 - 2019 bedraagt € 2.060
Lees meer over de hoogte van het collegegeld.

Pabo-afgestudeerden komen ook in aanmerking voor subsidie als zij de masteropleiding in deeltijd volgen!
Met de regeling kunnen pabo-afgestudeerden een subsidie van € 3.000 aanvragen voor het volgen van de masteropleiding. Bekijk voor meer informatie de website: www.arbeidsmarktplatformpo.nl/onderwijsmasters

Bekijk de video Master Leren en Innoveren op leraar24

Open Dagen masteropleidingen